Второ основно училище"Н.Й.Вапцаров"-гр.Варна

 
Второ основно училище"Н.Й.Вапцаров"-гр.Варна

 
Рейтинг: 3.00
(141)
Начало
История на училището
Ръководство и учители
Училищно настоятелство /история/
Училищно настоятелство
Прием на деца за подготвителна група
Прием на деца в първи клас
Заявление за 1 клас
За учители-Заявление
Извънкласни дейности
Униформи
Mатериална база
Спортен календар 2014/2015г.
График за административно педагогическа дейност
График на учебните занятия
График за контролни и класни работи през първия учебен срок,2014/2015г.
График за провеждане на консултации
График ваканции
Обществена поръчка-покана
Вътрешни правила ЗДОИ
Заявление ЗДОИ
За контакти
Връзки


Конкурс за отдаване под наем на помещения сайт на клубовете Грамоти Фото галерия

График за провеждане на консултации

17.3525